BS.CKI Nguyễn Quốc Toản

Bác sĩ điều trị

...
Chuyên khoa

Khoa Nhi - Sơ Sinh

...
Kinh nghiệm

20 năm


Trình độ chuyên môn được đào tạo:

  • Bác sĩ Chuyên Khoa I
  • Nhi sơ sinh

Quá trình công tác:

  • Từ 2013 - nay: Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt