BS.CKII Trần Thị Hai

Phó phòng kế hoạch tổng hợp

...
Chuyên khoa

Kế hoạch tổng hợp

...
Kinh nghiệm

15 năm


Trình độ chuyên môn được đào tạo:

  • 2008: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2016: BS.CKI Sản phụ khoa Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2021: BS.CKII Sản phụ khoa Đại học Y Dược TP.HCM

Chứng chỉ đào tạo bổ sung:

Soi cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ

Quá trình công tác:

Từ 2008 - nay: Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt