BS Đặng Thị Tuyết Nga

Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình

...
Chuyên khoa

Khoa Kế hoạch hóa gia đình

...
Kinh nghiệm

30 năm


Trình độ chuyên môn được đào tạo:

  • Bác sĩ

Chứng chỉ đào tạo bổ sung:

  • Chứng Chỉ về kế hoạch gia đình 

Quá trình công tác:

  • Hiện tại đang công tác tại BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt