BS Hắc Thị Kim Đồng

Bác sĩ điều trị

...
Chuyên khoa

Khoa Kế hoạch hóa gia đình

...
Kinh nghiệm

30 năm


Trình độ chuyên môn được đào tạo:

  • Bác sĩ 
  • Kế hoạch hóa gia đình

Chứng chỉ đào tạo bổ sung:

  • Tham gia nhiều CME cập nhật kiến thức về sản phụ khoa

Quá trình công tác:

  • Từ 2017- nay: Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
  • Từ 1993 – 2017: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt