BS Nguyễn Thị Thu Hồng

Trưởng khoa phòng sanh

...
Chuyên khoa

Khoa Sanh

...
Kinh nghiệm

26 năm


Lĩnh vực chuyên sâu:

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn &Chứng chỉ đào tạo bổ sung:

  • Tham gia các chương trình đào tạo liên tục, hội nghị sản phụ khoa thường niên.

Quá trình công tác:

  • Từ 2002 – nay: Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt