Ths.BS Bùi Ngọc Đệ

Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

...
Chuyên khoa

Khoa Giải Phẫu Bệnh

...
Kinh nghiệm

20 năm


Lĩnh vực chuyên sâu:

Giải phẫu bệnh - tế bào học

Chứng chỉ đào tạo bổ sung:

  • Chứng chỉ “Soi cổ tử cung” 2012 tại  Bệnh viện Từ Dũ,
  • Chứng nhận “Quản lý bệnh viện” 2018 tại Sở y tế TPHCM,
  • Chứng nhận “Quản lý chất lượng bệnh viện” 2019 tại Viện y tế công cộng Tp.HCM 
  • Chứng nhận “Phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe” 2022 tại HCDC

Quá trình công tác:

  • 2017 - đến nay: Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - tế bào học tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
  • 2005 - 2017: Phó Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - tế bào học tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn  
  • 03/2003 - 2005: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh - tế bào học tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt