ThS.BS Dương Công Bằng

Bác sĩ điều trị

...
Chuyên khoa

Khoa Hiếm muộn vô sinh

...
Kinh nghiệm

30 năm


Các thành tựu

Chuyên Khoa

Tim mạch | Nội tổng quát | Bác sĩ gia đình

Nơi Đào tạo

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Bằng Cấp

Tiến sĩ Y Khoa

Giáo sư Y Khoa

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt