Năm 2022 - Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung tại SIHospital

khoảng 2 tháng trước | Thông tin y khoa

Bộ Y tế phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của SIHospital. Danh mục mới được phê duyệt theo quyết định số: 3058/QĐ-BYT. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông tin liên quan

...
Lớp tiền sản 100% miễn phí tại SIHospital: Dấu hiệu cần khám cấp cứu trong thai kỳ

Link đăng ký: https://lopti...

khoảng 2 tháng trước | Tin tức
...
Hỏi đáp trực tiếp cùng 02 chuyên gia Sản phụ khoa hàng đầu tại SIHopsital

Hỏi đáp trực tiếp cùng 02 c...

khoảng 2 tháng trước | Tin tức

Video